Próximas VDO Panel Iniciativas: Versión 1.5.2 (Última actualización: 30 de maio de 2023)

 

 ✅  Actualizado : base de datos xeo actualizada no servidor local

 ✅  Actualizado: actualiza os paquetes de vdopanel laravel ás últimas versións

 ✅ Mellora: Melloráronse varias funcións

 ✅  Solucionado: corrixíronse outros varios erros